17 de enero de 2011

El Socarrat
El socarrat és básicament un taulell de fang cüit i decorat amb pigments.
L´origen d´aquesta tècnica ceràmica es remunta al segle XV, s´utilitzava per a decorar sostres i volades d´edificis, i, pot ser, foren els obradors de Paterna i Manises els majors centres de producció. Hui en dia els socarrats són molt valorats, i gaudeixen d´un ampli reconeiximent per part de tothom.

El procés d´elaboració consisteix en aplicar a una de les cares del taulell una capa de color blanc o rosat de base. Després s´aplica la decoració amb els òxids de ferro i manganés, creant un efecte bícrom amb diferents tonalitats de negres i vermells, una vegada s´ha cuït la peça a una temperatura de aproximadament 950 º C.

Respecte als motius decoratius, predominen els geomètrics i zoomorfics, encara que la figura humana també està prou representada i ens aporta una informació fonamental respecte als costums i l´indumentaria de
l´època. Podem trobar , triangles, punts, creus, ... , junt a conills, aus, cèrvols, peixos, ... , figures mitològiques i fantàstiques, junt a cavallers i donzelles interpetant sugestives danses.